Klachten

Je tussenpersoon BeMo Verzekeringen is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten.
Vind je dat je met je klacht niet bij je agent terechtkunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde, dan kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement:

Wat als je niet tevreden bent met het antwoord van KBC-klachtenmanagement?
Richt je dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen:

Of surf naar www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.