Disclaimer

Gebruik van de website

BeMo Verzekeringen besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de BeMo Verzekeringen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal BeMo Verzekeringen de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

BeMo Verzekeringen wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Hyperlinks en verwijzingen

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. BeMo Verzekeringen heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. BeMo Verzekeringen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.